شرایط استفاده از محتوای پیاده در کانال‌های دیجیتال

مالکیت معنی محتواهای درون وبسایت پیاده، متعلق به شرکت پیشروان شهر هوشمند است. بدیهیست انتشار و استفاده از محتوای نوشتاری و تصویری این وبسایت فقط با ذکر نام ناشر (پیاده)، مجاز است.
در صورت استفاده از محتوای پیاده، بدون ذکر نام منبع، شرکت پیشروان شهر هوشمند این حق را بر خود محفوظ می‌داند تا به دلیل عدم رعایت حق مالکیت معنوی محتوا، از مراجع ذیصلاح اقدام به پیگیری کند.